Elektronikåtervinning i Norden AB jobbar från tid till annan mot våra stora svenska mobiloperatörer och hjälper dessa med återtag och återvinning av andrahands- eller uttjänta enheter. I mars 2015 genomförde vi ett större sådant återtag där vi tog emot och hanterade över 5000 enheter för vår kund.

Denna affär inleddes med diskussioner om hur enheterna på bästa sätt skulle komma till användning och vad för möjligheter det fanns att samtliga enheter, även de av modell äldre, skulle komma till återanvändning på världsmarknaden. Detta för att operatören hade detta som ambition i sin plan för hållbarhet.

Elektronikåtervinning har alltid som ambition att möta sin kunders önskemål och vi tog därför fram ett förslag till operatören där 100% av enheterna i den aktuella batchen skulle komma till återanvändning. Vid mottagandet visade det sig att våra beräkningar för batchens mix och tillstånd varit korrekt. Det skulle gå att återanvända samtliga enheter. Vi är naturligtvis extra glada när vi kan leverera på detta sätt till våra kunder!

Enheterna togs emot och efter hantering hade ca 30% av beståndet förädlats och återomsatts på den svenska konsumentmarknaden och övriga 70% gått till återomsättning hos våra samarbetspartners runtom i världen.

Till projektets hemsida

Klicka

Dela projektet