Under 2012 inledde Elektronikåtervinning i Norden AB ett samarbete med en större distributör av återvunnen elektronik för att göra återtag i större skala i de nordiska länderna. En av kunderna i detta projekt var en av de nordiska storbankerna med kontor i Helsingfors, Finland.

Projektet är planerat som ett långtidsprojekt där återtaget sker löpande under ett antal år. Initial skickar Elektronikåtervinning ut ett par tusen för ändamålet framtagna paketlösningar som är specialmärkta för den transport av ömtåligare gods. Personal på storbanken använder sig sedan av dessa paket när en enhet är uttjänt eller har gått sönder och skickar det vidare till Elektronikåtervinning.

Projektet har varit synnerligen framgångsrikt där vi tar emot mellan 20-100 telefoner i veckan från samtliga nordiska länder och mellan 20-30% av alla enheter går att återvinna och säljas vidare till konsument. Övriga enheter går till återvinning internationellt till våra samarbetspartners där.

Dela projektet