Under 2014 inledde Elektronikåtervinning i Norden AB ett välgörenhetsprojekt med svenska organsationen FromOne2Another som ger stöd till Project Nikumbuke i Kenya. Project Nikumbuke är en kenyansk NGO som ger utbildning och sjukvård till flickor och kvinnor i byarna Lunga Lunga, Perani, Godo, Umoji, Jirani och Mpakani. Nikumbuke erbjuder också färdigheter i skrädderi och klädsömnad samt datorutbildning. Project Nikumbuke är en icke-religiös, ideell och opolitisk organisation.

Elektronikåtervinning stöder FromOne2Another genom sin återvinning av telefon. Enskilda individer, företag och organisationer kan donera enheter som sedan tas om hand av oss och återvinns enligt våra processer. Det överskott som sedan kommer av de enheter vi får in doneras direkt till FromOne2Another.

Under 2015 donerades 50 000 kr till organisationen. Sponsring för en flickas skolgång under ett år inklusive böcker och resor kostar 2000 kr/år.

Hemsida: http://www.fromone2another.org/
Facebook: https://www.facebook.com/FromOne2Another/

Till projektets hemsida

Klicka

Dela projektet